ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

ГАБРОВО

„Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово кани ЮЛ (фирми) за представяне на Оферта за извършване на ремонт и хидроизолация на покривна конструкция, приблизително 700 кв.м., на обект Автогара.

Срок за подаване на офертите - 30.03.2017г., 15.00 часа.