ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

ГАБРОВО

 

 ИЗИСКВАНИЯ


ПРИЛОЖЕНИЯ


ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


ОБРАЗЦИ


ПРОТОКОЛ


ДОГОВОР ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1


ДОГОВОР ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

 


 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - ВНОСКА ЯНУАРИ


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - ВНОСКА ЯНУАРИ


 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - ВНОСКА - ФЕВРУАРИ


 

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - ВНОСКА - ФЕВРУАРИ


 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- ВНОСКА - МАРТ


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2- ВНОСКА - МАРТ


 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- ВНОСКА - АПРИЛ


 

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2- ВНОСКА - АПРИЛ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- ВНОСКА - МАЙ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2- ВНОСКА - МАЙ