ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

ГАБРОВО

 

 

Договор

 


 

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

 


Решение за избор на изпълнител
             публикувано на 09 Октомври 2015г.


Протокол №2 от Заседание на комисия

             публикувано на 09 Октомври 2015г.


 

ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК №3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”

публикувано на 02 Октомври 2015г.


 Решение и обявление


Указания


Образци на документи


Приложения